Select language
Consultari publice

In temeiul articolului 7 alin. (1) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Agentia Nationala pentru Locuinte aduce la cunostinta publicului o serie de acte normative privind derularea activitatii ANL.


Observatiile si propunerile privind eventualele modificari ale proiectului de act normativ pot fi transmise la adresa de e-mail modificare.legislativa@anl.ro.


Pentru fiecare act normativ, termenul limita pana la care se pot transmite propunerile este specificat in fisierul corespunzator.08 NOV 2019


08 NOV 2019
1 2 3 4 5