Selecteaza limba
LOCUINȚE PENTRU TINERI - Locuințe pentru medici rezidenți

Programul Locuinţe pentru tineri, destinate închirierii vine și în sprijinul medicilor rezidenți și al tinerilor specialiști din domeniul sănătății, ale căror venituri nu le permit accesul la o locuințăîn proprietate sau închirierea unei locuințe în condițiile pieței.

Tinerii specialişti din sănătate sunt persoane majore în vârstă de până la 35 de ani la data depunerii cererii pentru repartizarea unei locuinţe construite prin Programul Locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, şi care pot primi repartiţii în cel mult 36 de luni de la împlinirea acestei vârste, angajaţi ai unităţilor din domeniile respective aflate pe raza unităţii administrativ-teritoriale în care sunt amplasate locuinţele, inclusiv medicii rezidenţi, şi care nu deţin o locuinţă în proprietate pe raza unităţii administrativ-teritoriale respective.

* medicii rezidenţi şi medicii specialişti pot depune cereri pentru repartizarea locuinţelor construite prin programele A.N.L. şi după împlinirea vârstei de 35 de ani.

Locuinţele de acest tip sunt construite pe terenuri puse la dispoziţia ANL de către autorităţile publice locale sau autorităţile administraţiei publice centrale din domeniul sănătăţii,cu drept de folosinţă gratuită pe întreaga perioadă de realizare a investiţiilor.

La finalizarea lucrărilor, ANL predă locuințele autorităţilor administraţiei publice locale/centrale.

Locuinţele destinate tinerilor specialişti din sănătate sunt administrate de autorităţile administraţiei publice locale sau de către autorităţile administraţiei publice centrale din domeniul din sănătăţii ori sunt în administrarea unor unităţi aflate în subordinea sau sub coordonarea acestor autorităţi, potrivit legii, şi care au solicitat realizarea acestora.

Fisiere
Obiective finalizate medici rezidenți Descarca