Selecteaza limba
Contact
  • Adresa: Bd. Unirii nr.61, bloc F3, sector 3, 030828 București
  • Program pentru relații cu publicul: Luni - Joi: 08:00 - 16:30, Vineri: 08.00 - 14:00
  • Program audiențe: Miercuri - 09:00-11:00. Cetățenii care solicită audiență la conducerea ANL pot să transmită în format electronic pe adresa de e-mail relpub@anl.ro sau pe suport hârtie la biroul Registratură o cerere din care să rezulte problema pentru care solicită audiența și datele de identificare - nume/prenume, nr. telefon și adresa de domiciliu sau adresa de e-mail. Programările se pot face și telefonic la: 021.307.67.19 int 3000.

  Pentru informații/petiții/solicitări puteți să ne contactați la numărul de telefon 021 307 67 19 sau la adresa de mail relpub@anl.ro.

  Pentru solicitări de presă va rugăm sa ne contactati la numărul de telefon 021 307 67 19/int.2062 sau la adresa de email presa@anl.ro.

  Pentru informații suplimentare cu privire la programele de construcții locuințe derulate de ANL puteți apela TEL VERDE 0800 800 636

 • Dreptul la petitionare
Formular de contact
CAPTCHA Trimite

*NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

Datele personale vor fi prelucrate de Agenția Națională pentru Locuințe în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine ori pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestită, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

Datele personale introduse in prezentul formular, vor fi colectate si folosite de Agenția Națională pentru Locuințe in scopul informării generale sau soluționarii cererii dvs. Prin accesarea butonului "Trimite" sau trimiterea unui mail pe adresa relpub@anl.ro vă exprimați consimțământul cu privire la folosirea datelor în scopurile menționate.

Localizare