Selecteaza limba
Consultari publice

In temeiul articolului 7 alin. (1) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Agentia Nationala pentru Locuinte aduce la cunostinta publicului o serie de acte normative privind derularea activitatii ANL.


Observatiile si propunerile privind eventualele modificari ale proiectului de act normativ pot fi transmise la adresa de e-mail modificare.legislativa@anl.ro.


Pentru fiecare act normativ, termenul limita pana la care se pot transmite propunerile este specificat in fisierul corespunzator.


Politica anticorupție a Agenției Naționale pentru Locuințe

ANL furnizează servicii publice de calitate, depune toate diligențele pentru a preveni corupția în toate formele sale prin mijloace administrative și de management, respectă regimul conflictelor de interese și al incompatibilităților și depune toate eforturile pentru a combate corupția prin toate mijloacele legale pe care le are la dispoziție.


08 NOV 2019
Declarație de Politică în domeniul calității - Agenția Națională pentru Locuințe

Politica ANL în domeniul calității este de a exercita și de a desfășura toate activitățile ce îi revin, la cele mai înalte standarde de excelență în calitate, astfel încât toți beneficiarii săi, să resimtă preocuparea pentru menținerea încrederii și satisfacției acestora.


08 NOV 2019
1 2 3 4